Thor Rydin: Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Thomas Karlsohn
  • Disputation

Thor Rydin försvarar sin doktorsavhandling In the Image of Loss: A New Perspective on the Works of Johan Huizinga.

Opponent: prof. Liisi Keedus, Tallin University.