Carl-Filip Smedberg: Disputation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Frans Lundgren
  • Disputation

Carl-Filip Smedberg lägger fram sin doktorsavhandling med titeln ”Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under svenskt 1900-tal”

Opponent: Ulrika Holgersson, docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik samt prefekt vid Institutionen för kommunikation och medier i Lund.