Hundar, människor & diabetes

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora, institutionen för idé- och lärdomshistoria och Uppsala diabetescentrum
  • Kontaktperson: Elinor Hållén
  • Workshop

Ett tvärvetenskapligt symposium

Under åren 2021-2023 firas hundraårsminnet av insulinets upptäckt (1921), den första terapeutiska användningen av insulin (1922), och nobelpriset för dessa landvinningar (1923). Ett av våra mest älskade husdjur knyter på ett överraskande vis samman diabetesens vetenskapshistoria, epidemiologi och den associerade sjukdomsupplevelsen – hunden. Hunden står därför i fokus för detta interdisciplinära och mångperspektivistiska symposium.

Bland de inbjudna talarna är:

Hélène Mialet, filosof och antropolog inom Science and Technology Studies, som har studerat hunden som interaktivt mätinstrument för diabetespatienter.

Oliver Falk, historiker som har studerat hundens roll i diabetesbehandlingens historia, som fyndplats för insulin och symbol för diabetespatientens moraliska ansvar för sin diet och medicinering.

Jeanette Hanson, veterinär vid smådjurskliniken och forskare på riskfaktorer och behandling av hundar med diabetes.

Symposiet är öppet för en akademisk såväl som en allmänt intresserad publik. Vi välkomnar särskilt personer med egen erfarenhet av eller engagemang för diabetes och diabetes och hundar. Anmälan är nödvändig, mer information kommer.