Projektbeskrivning

Studien syftar till att utforska vad det innebär att ångraföräldraskapet. Genom att granska vad som skrivs i nätforum och intervjua föräldrar som ångrar att de fått barn ämnar studien utforska hur föräldraskapsånger uppstår, upplevs, hanteras och bemöts, och vilka konsekvenser ångern får för individen. Föräldraskapsånger är ett outforskat ämne i nordisk kontext. Tidigare forskning har studerat ånger i länder som på flera sätt skiljer sig från den svenska kontexten vad gäller sociala normer men också familjepolitik och välfärd. Den aktuella studien bidrar med ett tvärvetenskapligt perspektiv på föräldraskapsånger, och sammanför medicinska, psykologiska, filosofiska, genusvetenskapliga och idéhistoriska perspektiv.

Video: Att ångra föräldraskapet

Intervjudeltagare sökes till forskningsstudie

Ångrar du att du fått barn?
Vill du dela med dig av dina tankar och erfarenheter kring detta i en forskningsintervju?

Att delta i en intervju är helt frivilligt och konfidentiellt. Intervjun sker på en plats som passar dig, eller via telefon.

För att vara med behöver du vara minst 18 år, bosatt i Sverige, kunna göra dig förstådd på svenska eller engelska, och ha fått barn för minst 18 månader sedan. Du bör inte lida av depression eller annan svår psykisk ohälsa.

All information som samlas in i studien avidentifieras för att skydda din integritet. Materialet hanteras på ett säkert sätt och inga personuppgifter som kan hänföras till dig presenteras vid publicering av resultaten.

Om du är intresserad av att delta eller få mer information, kontakta ansvarig forskare Maja Bodin (maja.bodin@idehist.uu.se).

Om projektet

Tidsperiod

2021–2022

Finansiering

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Forskare
Senast uppdaterad: 2021-08-24