Linneana! Linné och 1700-talet i arkiven och praktiken

  • Date:
  • Location: Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27
  • Organiser: Inst. För idé- och lärdomshistoria, Medicinens historia och kulturarv / Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet
  • Contact person: Hanna Hodacs
  • Workshop

Two-day symposium

See Swedish presentation for information

Additional information